บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด

_ITX4808-HDR.jpg
_ITX5053-HDR.jpg
_ITX5036.jpg
_ITX4938.jpg
_ITX4909.jpg
_ITX4859.jpg
Show More

ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2523 เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไม้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ไม้แปรรูป จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งอยู่ในการบริหารงานของ คุณอารีย์ ภู่สมบุญ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอารีย์ฯ

 

จากวันนั้นถึงวันนี้ บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด ถือเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศด้วยผลิตภัณฑ์จากไม้คุณภาพระดับสากล เราให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเด่น และลักษณะพิเศษของไม้ชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้สอย รวมถึงการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งป่าไม้ที่ยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ ผ่านการตรวจสอบโดยระบบมาตรฐานระดับสากล ทำให้เราเห็นถึงโอกาส และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

  • ไอคอนสีดำ LinkedIn

©2017 BY AREE APHILUCK. Co,.Ltd